Att förevisa måste vara en magisk akt

Ur ”Saker – om tingens synlighet” av Peter Cornell

Att förevisa måste vara en magisk akt: Se här, titta! Det är ett ”varde synligt”, som låter sakerna framträda ur det osynliga – samma ting, men ändå inte desamma!

Museet är en mirakulös zon för synlighet. Där arrangeras föremål i en utställning; på franska exposition, av lat. expono som betyder ställa fram, eller ut, öppet placera, framvisa, ställa inför någons ögon, utsätta, blott-ställa. Det engelska exhibition härstammar från latinets exhibeo, som anger ett motsvarande spektrum: framlägga, visa, låta synas, röja, utlämna.

Utställningens föremål placeras gärna bakom glas, ett grundämne i synlighetens laboratorium.  Så väcker sakerna förundran och häpnad och genomgår märkvärdiga mutationer; de transformeras från vanliga ting till konst. Vardagliga bruksföremål som ölburkar, tvättmedelskartonger eller sanitetsporslin fångar plötsligt vår blick och blottar en ny, latent innebörd utöver den manifesta och praktiska. Det är ingen tillfällighet att museerna har sina rötter i den Wunderkammer, där renässansens furstar samlade all världens besynnerliga föremål. Ordnade i vitriner (av fr. vitre, fönsterruta) och montrar (av fr. montrer, visa) bildade de kabinett för kuriosa och barnslig förundran. Som zon för synlighet uppfordrar museet till glupskt och hängivet betraktande, men det är ett seende som försvagas eller går förlorat utanför det magiska museirummet, och tingen träder då tillbaka i osynlighet för att tjänstgöra som instrument i ett brukssammanhang. I mötet med föremålen på museet står ett rikt och nyanserat språk till förfogande, men utanför står vi egendomligt stumma inför livsvärldens alldagliga ting, som om deras form och närvaro vore ovidkommande och utan mening. Men genom filosofens, poetens och konstnärens blick, eller genom barnets ögon, blir saker synliga på nytt: de får tingen att tala och oss att tala om tingen, om vaxduken, köksgerådet, klockan, trappan eller ett glas vatten.

Läs om hur du kan exponera, skydda och bevara föremål

 
 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Läs mer | OK